Banner dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang Garrelsweer dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelangbehartigt de belangen van het dorp naar de lokale overheden toe. Wij hebben geregeld overleg met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, met Groninger Dorpen en met dorpsbelangverenigingen van andere dorpen uit de gemeente. Wij bespreken dossiers op vlakken als aardbevingsproblematiek, verkeersveiligheid, informeel zorgnetwerk, wandelpaden (Ommetje en Molenwandelpad) en speeltuin. Daarnaast organiseren we de intocht van Sinterklaas, de dodenherdenking, de wandel-avond4daagse (samen met Wirdum), de lampionnenkeuring op 11 november, de molen-lampionnen-wandeling en de nieuwjaarsvisite (samen met het Dorpshuis). Onder de paraplu van Dorpsbelang zijn een aantal subclubs actief: Kansrijk, Duurzaam, het Noaberschap en het Actieteam Aardbevingen Garrelsweer. Kansrijk houdt zich bezig met het realiseren van plannen voor invulling van het terrein achter het Dorpshuis. Duurzaam onderzoekt de mogelijkheden om met zo veel mogelijk bewoners initiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en energievoorziening. Het Noaberschap richt zich op het verlenen en aanbieden van diensten aan mensen die hier behoefte aan hebben. Het actieteam Aardbevingen Garrelsweer wil de inwoners van Garrelsweer bijstaan in de problematiek rond bevingsschade en versterking van de huizen.

Huidige bestuur:


Jan Chris Wagenaarvoorzitter
Anneliek van der BiltSecretaris
Robert Mertenspenningmeester
Alfred van Straaten
Marcel Vereijken


Contactgegevens van het secretariaat:
Anneliek van der Bilt
Rijksweg 45
9918PC Garrelsweer
0653522783

ver.dorpsbelang.garrelsweer@outlook.com